Tag Archives: Phá bại

Tướng người phá bại .

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
TƯỚNG PHÁ BẠICác dấu hiệu của sự phá bại:
Chữ phá bại dùng ở đây có nghĩa rộng rãi, bao gồm :
– Số kiếp long đong vất vả về một hay nhiều lĩnh vực của đời người, không bao giờ có thể khá giả, công danh, sinh kế trì trệ
– Tâm tính thấp hèn, ngu muội quá mức bình thường
– Kết quả cuộc đời thường bi thảm : chết trong cô đơn, chết bất đắc kỳ tử, chết thảm, đói rách, bị khinh rẻ …

Read the rest of this entry