Tag Archives: Ngón tay

Đoán tương lai qua độ dài ngón tay

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Đoán tương lai qua độ dài ngón tay

Dựa vào cách nhận biết độ dài ngón tay, bạn có thể đoán được tương lai cũng như vận mệnh của mình theo những dấu hiệu sau đây.

So sánh ngón út của hai bàn tay

Nếu hai ngón út bằng nhau, bạn là người cân đối về hình thể và thường may mắn trong việc tìm bạn đời. Nếu hai ngón út chênh nhau, bạn dễ gặp rắc rối trong việc tìm một nửa cho mình.

Read the rest of this entry