Category Archives: Trang chủ

Kính – thân chúc sức khỏe: Quý đọc giả cùng anh chị em Hướng Đạo Sinh Việt Nam trong, ngoài Nước.

Chuẩn

  

106-2

Kính – thân chúc sức khỏe:

Quý đọc giả cùng anh chị em Hướng Đạo Sinh Việt Nam trong, ngoài Nước

1051_cr_52ce45390c4ef

 Xuân
Đã nghe Xuân thắm đất trời
Ấm câu thơ đạo.
Ru đời tình ca.
Hồng chung buông tiếng ngân nga.
Mai Lan Cúc Trúc giao hòa sắc hương.
Tg: Phan Thành Minh – Nguồn Báo Giác Ngộ
images (4)TM. BQT https://tsrsblog.wordpress.com Tráng Sinh Lên Đường Xin Chào.

Thành kính tưởng nhớ đến Anh Hùng Chư Vị Vị Quốc Vong Thân

Chuẩn

Lòng thanh, tâm sạch; hướng đến Tiền Hiền Khai Quốc gìn bờ cõi. Thắp nén hương trầm tạ Ân sâu.

Xin Đối:

Tạc dạ, khắc ghi; Anh Hùng Dân Tộc xả thân vị Quốc vong. Dâng lên lòng biết Ân trọng hậu