Category Archives: Truyện

Tâm hồn cao thượng – 14 Kẻ khó.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

14.
KẺ KHÓ
‘’Hy sinh cho Tổ Quốc’’ như em bé xứ Lom Bác Đi, là đặc tính siêu việt đã
đành, nhưng cũng còn nhiều nết khác mà con không nên xao nhãng, con ơi!

674_320300118092157_459809824_n Read the rest of this entry

Tâm hồn cao thượng (9)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

9.
LÕNG BIẾT ƠN
Thứ bảy, ngày 31.
Enricô của cha,
Con ơi ! Con có ý oán Thầy Giáo con vì người đã nóng quá. Con nghĩ lại xem
đã bao nhiêu lần con gắt gỏng, mà gắt gỏng với ai ? Với cha con, với mẹ con là
những người đáng lẽ con phải kính nể.

Read the rest of this entry