Category Archives: Truyện

Tâm hồn cao thượng (9)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

9.
LÕNG BIẾT ƠN
Thứ bảy, ngày 31.
Enricô của cha,
Con ơi ! Con có ý oán Thầy Giáo con vì người đã nóng quá. Con nghĩ lại xem
đã bao nhiêu lần con gắt gỏng, mà gắt gỏng với ai ? Với cha con, với mẹ con là
những người đáng lẽ con phải kính nể.

Read the rest of this entry