VƯƠNG ĐẠO – 王道 và BÁ ĐẠO – 霸道 trong trị liệu pháp của YHCT – LUONGYVIET

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

VƯƠNG ĐẠO – 王道 và BÁ ĐẠO – 霸道 trong trị liệu pháp của YHCT – LUONGYVIET

VƯƠNG ĐẠO – 王道

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Con đường chân chính ngay thẳng của các bậc thánh vương thời cổ, dùng đức độ mà trị quốc.

BÁ ĐẠO – 霸道

Từ điển phổ thông

Ngang ngược, xấc láo

Từ điển trích dẫn
1. Đường lối thống trị dựa trên võ lực, hình pháp, quyền thế, v.v.
2. Cường hoành, ngang ngược.
3. Chỉ người ngang ngược, cường hoành.
4. Mãnh liệt, dữ dội. ◇Lão tàn du kí 老殘遊記: “Kim niên giá thuỷ, chân bá đạo! Nhất lai tựu nhất xích đa; nhất siếp tựu quá liễu nhị xích” 今年這水, 真霸道! 一來就一尺多; 一霎就過了二尺 (Đệ thập tứ hồi) Năm nay con nước này thật là dữ dội! Vừa mới cao hơn một thước, loáng một cái đã vượt quá hai thước!

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Đường lối cai trị dựa trên sức mạnh.VẤN: Thầy Thuốc trong hành nghề trị bệnh nên chọn đường lối nào: một là VƯƠNG ĐẠO hai là BÁ ĐẠO?

ĐÁP: Thưa chọn cả hai đường và tùy theo bệnh CẤP hay MÃN.

VẤN: Vui lòng nói rõ hơn!

ĐÁP:
Bệnh đang ào ạt đến như Hen suyễn, bn không thở được (có thể chết) cần dùng đến cách trị BÁ ĐẠO.

Bệnh của LÃO SUY cần bổ dưỡng thì nên chọn VƯƠNG ĐẠO trong trị liệu. Chỉ TUẤN BỔ khi bn đã suy kiệt.

VẤN: Giữa cách trị của BÁ và VƯƠNG, cách nào tốt hơn?

ĐÁP: Tùy thời, tùy nghi, tùy chứng và tùy yêu cầu của con bệnh. BÁ hay VƯƠNG đều là phương cách trị của Tiền Hiền xưa nay. Vấn đề là TÙY TÂM của Thầy Lang và cả của CON BỆNH.

*** Thông thường trong xh ngày nay người ta có cách nhìn khác xa khi xưa. DƯỢC ĐƯỜNG (NHÀ THUỐC) hoặc Phòng Mạch Thầy Lang nào có danh tiếng, đông BN là thầy giỏi.

– Thưa ĐÚNG – SAI đều là…
– ĐÚNG vì thỏa mãn được yêu cầu của con bệnh. Vì có THỜI Y, có QUẢNG CÁO. Có NHÂN HÒA, ĐỊA LỢI.
– SAI vì thường theo cách trị của BÁ ĐẠO. Vâng cách trị của BÁ ĐẠO có nhanh chóng giúp BN khỏi bệnh… Nhưng có thể để lại những di chứng hay phản ứng phụ ngoài ý muốn mà BN phải gánh lấy về dài lâu; hoặc sẽ tổn thọ

(mà không biết – ví dụ tuổi thọ của BN là 92. Nhưng nay qua BÁ ĐẠO liệu pháp, BN đã mãn phần vào năm 90 tuổi. Cụ giảm thọ 2 năm).

LUẬN BÀN:
Nên trong Ngành y Bậc TIÊN SƯ thường nhắc:

NHẤT THẾ Y TAM ĐẠI CÔNG HẦU KHANH TƯỚNG
NHẤT THẾ Y TAM ĐẠI BẦN CÙNG ĐẠO TẶC

Để tùy Y Sinh tu chính.

23.06.2016
Cẩn ghi
LUONGYVIET

Advertisements

Đã đóng bình luận.