Mỹ ứng dụng kiến thức vào việc cứu hạn, với những trái bóng… đơn giản mà hiệu quả.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vừa qua, các hồ nước dự trữ tại thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California, Mỹ đã phải nhờ đến… 96 triệu quả bóng nhựa để đối phó với tình trạng hạn hán kéo dài.https://www.youtube.com/watch?v=vV0NCXLKQpA

Cùng mổ xẻ cấu tạo đặc biệt của quả bóng có khả năng “cứu hạn” ở Mỹ.

Bên trong 96 triệu quả bóng "cứu hạn" mà Mỹ sử dụng có gì?

https://www.youtube.com/watch?v=vV0NCXLKQpA

Vậy bên trong quả bóng này có gì? Infographic dưới đây sẽ giúp bạn có được câu trả lời.

Bên trong 96 triệu quả bóng "cứu hạn" mà Mỹ sử dụng có gì?Bên trong 96 triệu quả bóng "cứu hạn" mà Mỹ sử dụng có gì?Bên trong 96 triệu quả bóng "cứu hạn" mà Mỹ sử dụng có gì?Bên trong 96 triệu quả bóng "cứu hạn" mà Mỹ sử dụng có gì?

 Theo Kiến Thức
Advertisements

Đã đóng bình luận.