Daily Archives: 12/12/2014

Vi khuẩn cổ gây hiểm họa toàn cầu tái xuất và phát triển.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Vi khuẩn lam, sau khi mất đến 2,5 tỷ năm để thích nghi với sinh quyển Trái Đất, có thể gây ra mối hiểm họa toàn cầu trong tương lai.

Trang Live Science cho biết, vi khuẩn lam (cyanobacteria) hay bị nhầm với tảo lam hay tảo lục lam do màu sắc đặc trưng của chúng, đã mất đến 2,5 tỷ năm để thích nghi với sinh quyển Trái Đất. Loại vi khuẩn này sinh sống trong môi trường nước, nếu lượng ni tơ và phốt pho trong môi trường sống của vi khuẩn lam tăng cao, kết hợp cùng hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ khiến chúng sản sinh ra một chất nhầy độc làm cho nước bị ô nhiễm đến mức không thể dùng được trong sinh hoạt hàng ngày hay trong nông nghiệp, dẫn tới một hiểm họa toàn cầu trong tương lai.

Vi khuẩn cổ gây hiểm họa toàn cầu tái xuất và phát triển
Vi khuẩn tảo đang đe dọa môi trường nước. (Ảnh Live Science) Read the rest of this entry

Advertisements