Daily Archives: 14/11/2014

Ở đâu có Ngọn lửa “vĩnh cửu”

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Các ngọn lửa bùng cháy một cách tự nhiên ở nhiều khu vực trên thế giới đã tồn tại qua nhiều thập kỷ hay thậm chí hàng thế kỷ.
Cổng địa ngục – Turkmenistan

cong-dia-nguc Read the rest of this entry

Advertisements