Daily Archives: 08/06/2013

Bộ tộc không chặt cây, không ăn thịt.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
  • Bộ tộc không chặt cây, không ăn thịt.
    969748_401476876633370_1259028090_n
    Những cư dân của bộ tộc này được coi là những nhà bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của nhân loại…
    Read the rest of this entry