Daily Archives: 24/05/2013

Đội Gà của tôi – Những mẫu chuyện nhỏ khó quên.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
 Lời cảm ân: Trân trọng cảm ân Anh Trần Hồi – Ngựa Điềm tĩnh RS và Anh Hồ Văn Thái Thuần; đã cung cấp hình ảnh và bài viết. Cùng cho phép đăng. 
TM. Blog Tráng Sinh Lên Đường Xin Chào 
BáoĐaĐa

Đội Gà của tôi – Những mẫu chuyện nhỏ khó quên.


Trần Hồi – Ngựa Điềm tĩnh RS
Chuyện thứ nhât: Tên Đội
Từ khi được đeo tua vai màu đỏ trắng cho đến bây giờ, tôi cũng chưa biết được Trưởng nào đã khai sinh ra Đội Gà, và vì sao lại chọn châm ngôn của Đội là Gà Xung phong.
Đội Gà, Thiếu đoàn Đinh Bộ Lĩnh, Huế ( khoảng năm 1968 ?)
Advertisements