Tâm hồn cao thượng (9)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

9.
LÕNG BIẾT ƠN
Thứ bảy, ngày 31.
Enricô của cha,
Con ơi ! Con có ý oán Thầy Giáo con vì người đã nóng quá. Con nghĩ lại xem
đã bao nhiêu lần con gắt gỏng, mà gắt gỏng với ai ? Với cha con, với mẹ con là
những người đáng lẽ con phải kính nể.


Thầy Giáo con đôi khi nóng nẩy, không phải là không có cớ. Đã bao nhiêu
năm, người khó nhọc dạy trẻ. Trừ một vài đứa có nghĩa và ở thủy chung với Thầy,
còn phần đông là những kẻ vong ân, chúng đã phụ lòng tốt của người và không nghĩ
đến công lao của người. Hết thảy bọn chúng con đều gán cho Thầy những mối ưu
phiền hơn là những sự như ý. Một người hiền lành nhất trên trái đất này, ở vào địa vị
Thầy, cũng phải đâm ra tức giận. Lắm phen, trong mình khó xử, Thầy cũng phải
gắng đi làm vì không đến nỗi phải nghỉ, con có biết đâu ! Thầy gắt vì Thầy đau, nhất
là những khi Thầy thấy các con biết rõ là thấy yếu lại thừa cơ nghịch ngợm thì Thầy
đau khổ biết dường nào !
Con ơi ! Phải kính yêu Thầy Giáo con. Hãy yêu Thầy vì cha yêu Thầy và trọng
Thầy. Hãy yêu Thầy, vì Thầy đã hy sinh đời Thầy để gây hạnh phúc cho biết bao
nhiêu đứa trẻ sẽ quên Thầy. Hãy yêu Thầy vì Thầy mở mang trí tuệ và giáo hóa tâm
hồn cho con. Rồi đây, con sẽ trưởng thành, Thầy cùng cha sẽ không còn ở trên đời
này nữa, lúc ấy con sẽ thấy hình ảnh Thầy thường hiển hiện ở cạnh cha, lúc ấy con
sẽ thấy nét đau đớn và lao khổ trên mặt Thầy làm cho con phải cực lòng mặc dầu đã
cách hàng 30 năm. Rồi con tự thẹn và con ân hận đã không yêu người và trái đạo
với người.
Hãy yêu Thầy vì Thầy là người của cái gia đình giáo thụ lớn lao kia ở rải rác
trên địa cầu, cái gia đình ấy dạy dỗ hàng triệu đứa trẻ cùng lớn với con. Nếu con chỉ
biết yêu cha mà không nghĩ đến những vị đã làm ơn cho con mà ông Thầy đứng vào
bậc nhất thì cha chẳng được hài lòng.
Hãy yêu Thầy như cha, yêu Thầy như những khi Thầy vuốt ve con, yêu Thầy
cả những khi thấy mắng mỏ con, yêu Thầy khi Thầy không công bằng và cả những
khi con tưởng Thầy có ý thiên vị ! Yêu Thầy khi Thầy tươi vui, nhưng càng yêu Thầy
khi Thầy buồn bã. Và bao giờ con cũng phải đọc tiếng ‘’Thầy’’ một cách trân trọng vì
sau tiếng ‘’cha’’ thì tiếng ‘’Thầy’’ là tiếng cao quí hơn cả, là tiếng đẹp đẽ hơn cả mà
một người có thể đem tặng người khác.
Cha con.

images Thầy

Đã đóng bình luận.