Daily Archives: 17/02/2013

Ðức Tính Ngay Thẳng – Nguyễn Ðức Lập

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Các bạn Tráng sinh thân mến,

Ðiều luật đầu tiên của người Hướng Ðạo là trọng danh dự, và, để thực hiện được điều luật này, người Hướng Ðạo phải rèn luyện cho được đức tính ngay thẳng.

Giải thích một cách đơn giản, người ngay thẳng là người nghĩ sao làm vậy.
cui-chay1_240_320 Read the rest of this entry