Daily Archives: 10/02/2013

Phong tục tập quán Việt Nam

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
PHONG TỤC TẬP QUÁN VIỆT NAM
lixi3

Đầu Xuân Khai Bút, chúc tụng …

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Khai bút Chúc Tụng Đầu Xuân Mới

Đầu Năm Quý Tỵ Xuân phơi phới, lòng thấy hân hoan… viết mấy chữ.
Xin Đối – Kính gửi Quý Bệnh Nhân:
Bệnh cũ năm nay phải hết thôi! bắt tay vào việc… thu nhiều… tài(lộc)!
Xin Đối – Kính gửi Quý Thành Viên xa gần:
Lọc chọn bài hay mới gửi đăng, làm cho lợi ích… muôn người vào (đọc).
Hình ảnh
 
Hình ảnh
Xin Đối – Kính gửi Quý Đồng Nghiệp
Lòng Lành – Tâm Thanh – Đức Ái Nhân, rạng ngời Tổ Nghiệp… lưu danh mãi!