Trần Đức Huấn – Người về – Bài Thơ mộc Kính Dâng Thầy Trương Thìn.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Người về – Bài Thơ mộc Kính Dâng Thầy Trương Thìn

Hình ảnh
Người về

Thầy bình thản đi về nơi chốn cũ,
Đồng hành với người anh em
Là Thần Chết.
Người anh em “thai trong thai” từ nhiều nhiều kiếp.

Thầy tôi quơ tay chào cuộc lữ.

Vẫy tay chào bạn đồng nghiệp
Học trò
Người thân…
Như chào trước khi đi xa và như hẹn gặp.

Bình thản…
Thầy hoà mình vào nắng, gió, sương
Hân hoan, tự do,
Không chi còn ràng buộc.

Thầy đi!

Thầy về…
Chốn cũ
Với sương là bạn
Với mây làm võng
Với trăng soi đường;

Thầy mỉm cười bình an như thuở nào
Khi ca hát khảy đàn,
Cho chúng tôi nghe.

29.12.12
Học trò
TĐH
LUONGYVIET

Dâng Thầy
Mấy dòng tưởng nhớ.

Đã đóng bình luận.