Người bác sĩ bạn tôi – Thơ của Bs Đỗ Hồng Ngọc cho Trương Thìn…

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Người bác sĩ bạn tôi

Tặng Trương Thìn

Trần Thanh Hà

imagesTT

Một chục bác sĩ xúm quanh bác sĩ bạn tôi

trầm ngâm

Một chục bác sĩ ngồi quanh bác sĩ bạn tôi

lắc đầu

Người vợ bác sĩ nằm dưới chân chồng bác sĩ

mím môi

Người con bác sĩ ôm người cha bác sĩ

nín khóc

Tất cả đều bất lực

như bó tay

trước Thần chết…

Trừ một người

duy nhất:

bạn tôi

Anh nhìn Thần chết cười cười

dắt tay Thần chết đi chơi

loanh quanh

nghêu ngao ca hát

rồi hôn lên môi Thần chết

giả từ

mỗi người đi về một phía.

Người bác sĩ bạn tôi,

Trương Thìn

là vậy đó!

Đỗ Hồng Ngọc

(Saigon 26.10.12)

 

 Bài thơ còn đoạn chót

Bài thơ chưa viết xong

Bài thơ còn đoạn chót:

Khi bạn tôi hôn lên môi Thần chết

Giả từ

Mỗi người đi về một phía

Bạn đã không quên

Hẹn ngày tái ngộ

See you again

Hai người gặp lại nhau

Ôm hôn thắm thiết

Như cặp thai trong thai

Chưa bao giờ xa cách!

Bạn vẫy tay giả từ

Mọi người thôi ở lại

Bạn ngao du

Với người anh em

Song sinh

Từ tiền kiếp!

 Đỗ Hồng Ngọc

(Saigon, 20.12.2012)

(đã được phép Bs Đỗ Hồng Ngọc cho đăng bài)

 

 

Đã đóng bình luận.