Daily Archives: 19/12/2012

Để hoa mai nở đúng tết

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Để hoa mai nở đúng tết

5_hoa_mai

Chữa “bệnh thành tích” cho con

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 Dường như ai cũng ít nhiều có tính sĩ diện, chuộng hư danh. Ở mức độ vừa phải thì điều đó có lợi, nó thể hiện ý thức về cái tôi trong quá trình trưởng thành, mong muốn được người khác thừa nhận. Do đó, cha mẹ cần thấu hiểu và thông cảm với biểu hiện này của con cái. Tuy nhiên, khi tính phô trương vượt quá giới hạn thì sẽ gây hại cho bản thân.

 

Read the rest of this entry