Bộ sưu tập mô hình cổng trại hoành tráng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

http://gdptductam.org/bo-mo-hinh-cong-trai-hoanh-trang-bhd-gdpt-gia-dinh.dtam

– Vô tình vào trang https://picasaweb.google.com/ht5giadinh. Có lẽ đây là trang chia sẽ hình ảnh của các anh chị trong khóa huấn luyện Huyền trang 05 vừa rồi của BHD Gia Định… Thấy có 1 loạt hình ảnh về cổng trại, được sưu tập và hệ thống khá đầy đủ. (cái này có lần thấy trong bộ Cổng trại do Liên trại Aduc – Lộc Uyển – Huyền trang phát hành).

– Xin phép các anh chị QBT https://picasaweb.google.com/ht5giadinh cho phép em được đăng tải lại trên trang nhà Đức Tâm để anh chị em cùng tham khảo…

Bộ sưu tập mô hình cổng trại hoành tráng

– Vô tình vào trang https://picasaweb.google.com/ht5giadinh. Có lẽ đây là trang chia sẽ hình ảnh của các anh chị trong khóa huấn luyện Huyền trang 05 vừa rồi của BHD Gia Định… Thấy có 1 loạt hình ảnh về cổng trại, được sưu tập và hệ thống khá đầy đủ. – Xin phép các anh

– Vô tình vào trang https://picasaweb.google.com/ht5giadinh. Có lẽ đây là trang chia sẽ hình ảnh của các anh chị trong khóa huấn luyện Huyền trang 05 vừa rồi của BHD Gia Định… Thấy có 1 loạt hình ảnh về cổng trại, được sưu tập và hệ thống khá đầy đủ.

– Xin phép các anh chị QBT cho phép em được đăng tải lại trên trang nhà Đức Tâm để anh chị em cùng tham khảo…

CONG TRAI DEP (6)CONG TRAI DEP (7)CONG TRAI DEP (8)CONG TRAI DEP (9)CONG TRAI DEP (10)CONG TRAI DEP (11)CONG TRAI DEP (12)CONG TRAI DEP (13)CONG TRAI DEP (14)CONG TRAI DEP (15)CONG TRAI DEP (16)CONG TRAI DEP (17)CONG TRAI DEP (19)CONG TRAI DEP (20)CONG TRAI DEP (21)CONG TRAI DEP (22)CONG TRAI DEP (23)CONG TRAI DEP (24)CONG TRAI DEP (25)CONG TRAI DEP (26)CONG TRAI DEP (27)CONG TRAI DEP (28)CONG TRAI DEP (29)CONG TRAI DEP (30)CONG TRAI DEP (31)CONG TRAI DEP (32)CONG TRAI DEP (33)CONG TRAI DEP (34)CONG TRAI DEP (36)CONG TRAI DEP (38)CONG TRAI DEP (39)CONG TRAI DEP (40)CONG TRAI DEP (41)CONG TRAI DEP (42)CONG TRAI DEP (43)CONG TRAI DEP (44)CONG TRAI DEP (45)CONG TRAI DEP (46)CONG TRAI DEP (47)CONG TRAI DEP (48)CONG TRAI DEP (49)CONG TRAI DEP (50)CONG TRAI DEP (51)CONG TRAI DEP (52)CONG TRAI DEP (56)CONG TRAI DEP (57)CONG TRAI DEP (58)CONG TRAI DEP (61)CONG TRAI DEP (62)CONG TRAI DEP (63)CONG TRAI DEP (64)CONG TRAI DEP (65)CONG TRAI DEP (66)CONG TRAI DEP (68)CONG TRAI DEP (69)CONG TRAI DEP (70)CONG TRAI DEP (71)CONG TRAI DEP (72)CONG TRAI DEP (73)CONG TRAI DEP (74)CONG TRAI DEP (75)CONG TRAI DEP (76)CONG TRAI DEP (77)

 

 

Nguồn ảnh  https://picasaweb.google.com/ht5giadinh/