Daily Archives: 07/12/2012

Nguyên lý vô thường trong triết học Phật giáo

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

“Bất cứ cái gì vô thường đều dẫn đến khổ đau; Tự ngã cũng như vậy”. Do đó, chúng ta sẽ không nhầm lẫn khi nhận biết rằng ba nguyên lý trên là giáo lý căn bản của đạo Phật, mang nét đặc thù từ tất cả hệ thống tôn giáo trong lịch sử nhân loại. Read the rest of this entry