Tâm thư của Đoàn Hạnh Nhơn

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

(Tiêu đề của thaithuan)

Kính thưa các trưởng và các anh chị, tập thơ Dốc mơ của tác giả Nguyễn Thị Xuân- Lan vừa được nhà xuất bản Văn học xuất bản tại Việt nam.

 
Em kính nhờ quý trưởng và các anh chị mua hoặc bán tập thơ này, giá tối thiểu khoảng $2 đô la một quyền, giá tối đa vô hạn định tuỳ hỷ.
Toàn bộ số tiền bán tập thơ sẽ được dùng làm việc thiện.
Mục đích của em khi xin phép xuất bản tập thơ Dốc Mơ là giúp mẹ để lại một kỷ niệm nho nhỏ cho đời, và đồng thời có thể làm cho nhiều người nghèo vui sướng bởi vì tất cả số tiền bán 1.000 tập thơ Dốc Mơ chỉ được dùng để làm việc thiện.
Nếu quý trường và các anh chị muốn bán tập thơ Dốc Mơ để có tiền giúp người nghèo, xin cho em biết số lượng sách và địa chỉ để gởi sách.
Nếu bán được một vài quyển thì cũng có thể làm những việc hữu ích rất đơn giản như giúp một người hành khát.
Sau khi quý trường và anh chị bán sách rồi, chính qui trường và anh chị dùng toàn bộ số tiền đó để tự mình làm việc thiện, hoặc gởi tiền đến cho những tổ chức từ thiện, không cần gởi số tiền bán sách đến em.
Cách đây vài tuần, em đã gởi cho Hưởng đạo Quảng ngãi 300 quyền thơ Dốc Mơ.
Các anh chị Hưởng đạo Quảng ngãi tại Sài gòn đã mua và bán được khoảng 130 quyền thơ với số tiền tổng cộng khoảng 27.000000$, tương đương 1.300 đô- la.
Họ đã bán được từ 100.000 đ/1 quyền cho đến 10.000000 đ/quyển.
Toàn bộ số tiền này sẽ được các anh chị HĐ QN dùng làm các việc hữu ích cho người nghèo.
Chân thành cảm ơn quí trưởng và các anh chị.
tabtt
Đoàn Hạnh Nhơn

Đã đóng bình luận.