“Filling a Position in a Yu Band” – Be there just to make up the number – Có chỉ để tạo lên số lượng

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

“Filling a Position in a Yu Band” – Be there just to make up the number – Có chỉ để tạo lên số lượng

Trong giai đoạn Chiến Quốc của Trung Quốc (475-221 TCN), ở nước Tề, nhà vua rất thích nghe âm nhạc chơi trên Yu, một nhạc cụ gió. Vì vậy, ông thành lập một ban nhạc hơn 300 người, và chơi cho ông ta nghe mỗi ngày.Và nhà vua dường như rất hài lòng với ban nhạc và hòa âm được thực hiện. Ông thường ban thưởng rất hậu hĩnh cho các nhạc công của mình.
Nhưng một vấn đề của thực tế, một trong những nhạc công, Nan Guo, không biết chơi nhạc cụ. Nhưng mỗi lần tấu nhạc, ông ta thường ngồi phía sau và giả vờ để chơi Yu cùng với những người khác. Và mọi thứ dường như tốt cho anh ta.
Cuối cùng, vị vua già chết, vị hoàng tử nối ngôi. Ông này thích nghe độc diễn hơn là hòa âm, vì vậy từng nhạc công phải biểu diễn một mình trước nhà vua. Biết không thể giả vờ được nữa, Nan Guo đã phải chạy ra khỏi cung điện.
Câu chuyện mô tả trường hợp hàng giả mạo được pha trộn với chính hãng. Câu thành ngữ “Có chỉ để tạo nên số lượng” ngụ ý là chớ sử dụng hàng hóa chất lượng kém hoặc những người kém hơn để bù đắp số lượng

One response

  1. Tiếc là hôm nay vì khá nhiều lý do… con người ta cần LƯỢNG hơn là cần CHẤT. Cho nên ở đâu cũng có nhiều Nam Guo (kẻ không biết gì về đàn gió, mà kiếm sống được trong một ban nhạc trong cung đình!).
    Hỏi: PTHĐVN có Nan Guo không?
    Đáp: Có nhiều!
    HuHuHu !!!