Lại chuyện gìn giữ “cái lề”, khi giấy đã rách.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tham luận Ngành Tráng – Nhân có Rovet Moot HĐVN 2012

Đưa ra vấn đề: Trần Đức Huấn.

Dẫn:

CN 18-11-2012; khá nhiều Đơn vị Hướng Đạo Việt Nam quốc nội đang làm Lễ Thầy Cô, Huynh Trưởng, Nhà giáo dục.

Mọi HĐS đều nhớ về Ơn Đức của Huynh Trưởng Tiền Bối. Và có những cách thực hiện, theo điều kiện, tập quán.

Và mọi người hình như không ai phản đối việc mà đời trước nhắn gửi: “Giấy rách phải giữ lấy lề”. Cái Lề ấy của HĐVN là chi?

Là Tập sách mỏng : Nghi Thức Hướng Đạo.

Nay xin dùng Tập sách nhỏ năm 1964 Nghi Thức Hướng Đạo; nêu lên vấn đề – Dành cho Ngành Tráng.

Nhập:

Trang 62. Mục 63.- Lễ Nghi của Tráng Đoàn

633.- Lễ Nhập Đường (trang 70, 71, 72, 73, 74).

634.- Lên Đường (trang 74, 75, 76, 77).

 

Nêu vấn đề:

Như vậy không phải là thừa; khi Tiền Hiền đời trước của HĐVN có ghi lại: Lễ Nhập Đường và Lễ Lên Đường.

– Nhưng nếu nói : “Giấy có nát, cũng phải giữ được cái lề”; thì nay sao không còn thấy Lễ Nhập Đường?

Kết:

Các Tráng sinh mới từ thanh niên vào; hoặc các Kha sinh mới lên Tráng… lấy Nghi Thức đem ra hỏi: ” Thưa anh; mình bỏ Lễ Nhập Đường … rồi sao? “. Tôi không trả lời đặng!

Nay các Anh Chị có dịp tề tựu đông đủ… Kính nhờ Quý Trưởng quan tâm cho! Dù sao cũng nên có câu trả lời có đủ tính thuyết phục; đặng hướng dẫn các Tráng sinh; đồng thời không mang lỗi với Tiền Hiền, Tiền Bối Hướng Đạo Việt Nam.

Kính Quý cảm ơn Anh Chị Em.

Trân trọng.

BáoĐaĐa

Advertisements

Đã đóng bình luận.