Trại họp bạn Hướng Đạo thế giới lần thứ 18 (Hà Lan, 1995)

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Trại họp bạn Hướng Đạo thế giới lần thứ 18 (Hà Lan, 1995)

Trại họp bạn lần thứ 18 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 8 năm 1995 tại Hà Lan. 28.960 hướng đạo sinh thuộc 166 quốc gia đã tụ họp về. Chủ đề của kỳ trại lần thứ 18 này là “Future is now” (Tạm dịch là “Tương lai ở ngay bây giờ”). Nữ hoàng Hà Lan cùng phu quân đã đến tham dự và khai mạc hội trại.

Nhiều hoạt động chính diễn ra trong kỳ trại này hướng đến tình hữu nghị hướng đạo nói riêng và tinh thần yêu chuộng hoà bình, chống bạo lực, chiến tranh nói chung.

Nhân dịp này, một bộ set gồm 2 con tem đã được phát hành, trong đó có 1 con tem in hình một hướng đạo sinh nam là Jean-Marc Prevot, một trưởng Hướng Đạo Pháp. Bức ảnh này được chụp tại Trại họp bạn hướng đạo Châu Âu vào năm 1994.

Đã đóng bình luận.