Khi Tuyên Hứa, Bạn Tráng sinh hứa với ai?

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thảo luận bỏ túi của Ngành Tráng

1. Quan niệm: Khi tuyên hứa, một em hay một người tuyên hứa với ai?
2. Đoàn trưởng nhận lời hứa thì cũng có nghĩa là một em hay một người hứa với
Đoàn trưởng?
3. Ai có quyền đại diện phong trào?
4. Ai có quyền nhận một người vào gia đình Hướng Đạo?

Xin có ý kiến – của một Đơn vị trưởng, đã có trách vụ giữ Tráng đoàn :   

1. Khi tuyên hứa; Tráng sinh (xin hiểu cho là tôi đã giải thích với em sinh viên nầy trong Lễ Tỉnh Tâm) – HĐS ấy hứa với chính bản thân – và – tuyên xưng rõ cho Đoàn biết. Khi tay trái chạm cờ Đơn vị (cũng tức là với mọi thành viên có mặt và vắng mặt của Đơn vị ấy)

2. Đơn vị trưởng chỉ là người đại diện cho Đoàn (ví dụ là của 20 Dự Tráng) – nhận lời tuyên xưng của HĐS mới gia nhập PTHĐ; đồng thời – trước Đoàn (có khi có cha mẹ của em tân HĐS nầy và cố vấn Giáo hạnh nữa)

Anh hay Chị Đoàn trưởng – cũng nhận lấy trách vụ, bổn phận giúp đỡ tân HĐS nầy trong việc tiến tu (với danh dự của HĐS).

3. Mọi HĐS đều là “Đại Sứ” của PTHĐ; kể cả một Sói Con khi mặc đồng phục
nghiêm là hình ảnh quảng bá cho cộng đồng dân cư quanh khu vực sinh hoạt.
Vấn đề nêu lên rất rộng, nếu như có đề cập đến tính pháp lý. Hay khi đón tiếp
các phái đoàn HĐ các Quốc Gia đến địa phương v…v… Hoặc khi đi dự các Hội
nghị.
Còn như nói hẹp lại – theo tôi Anh hay Chị Đơn vị trưởng (có ủy nhiệm thư của
TUV – có qua WB và đã nhận “sự chia sẻ trách nhiệm” (nhận dây da và hai gỗ).
Từ cấp cao hơn (có thể là LĐT hay anh chị Đạo trưởng của Đơn vị) – là có thể
(có quyền) đại diện PT.

4. Ai cũng có quyền giới thiệu một người vào GĐHĐ (kể cả em Sói Con). Còn nhận
vào Đơn vị mình thì là Anh hay Chị Đoàn trưởng. Có thể hiểu là vào GĐHĐ (sau
khi Tuyên Hứa – là Hứa với chính bản thân và Tuyên xưng với các ace đã là
HĐS trong cùng Đoàn).

Có thể có những dị đồng, do địa lý, trình độ, và sự phát triễn xã hội. Nhưng bản thân
tôi đã gợi ý cho các Tráng sinh của Tráng Đoàn Vạn Xuân, mà tôi đã từng có trách vụ là
Đoàn trưởng; những ý như trên.

Rất cám ơn ace đã đọc.

BáoĐaĐa

Advertisements

Đã đóng bình luận.