Nhớ về LT Nguyễn Xuân Long _ Cáo Vui Vẻ

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Thứ Hai, 15 tháng 10 2012

Liên Đoàn La Vang viếng mộ Trưởng LT Nguyễn Xuân Long

– Sáng ngày 15/10/2012 , Nhân Lễ giỗ lần thứ 10 ( 15/10/2001 – 2012 ) của Trưởng :

Stephano Nguyễn Xuân Long ( Cáo vui vẻ , ủy viên ngành Thiếu ). Ban Huynh trưởng Liên Đoàn La Vang Đồng nai đã đến nghĩa trang giáo xứ Bùi chu kính viếng Trưởng và phu nhân.
Đồng thời đến Viếng  mộ Trưởng Giuse Ngô Kim Thuận nguyên LĐT LĐ Vạn Kiếp. Sau đó, các Trưởng về nhà Liên đoàn Trưởng chuẩn bị cho Trại Tráng đoàn La Vang vào ngày 24 -25/11/2012 và cho kỳ trại ngành Tráng HĐVN vào cuối năm 2012.

Hình ảnh gởi qua email dưới dạng nén; nên <tsrsblog> không thể Post lên được do lỗi kỹ thuật?!

Advertisements

Đã đóng bình luận.