Daily Archives: 16/10/2012

Một thời Hướng Đạo – Hồi ức của Công Khoe Khoang

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tôi đi Hướng Đạo năm 1964 ,hai năm sau đeo bằng Hạng nhì ,năm sau nữa được Hội đồng Rừng đễ mắt đến nên một đêm cắm trại đẹp trời ,tôi “được” Hội Đồng Rừng “đặt”tên rừng,nhưng thôi chuyện này chỉ dân rừng mới được phép kễ với nhau nghe thôi ,mới thành Huyền thoại Hội Đồng Rừng.
Hôm nay tôi muốn kễ cho các bạn nghe câu chuyện “Sap San”

Dân HD ai cũng biết châm ngôn cũa Sói con là “Gắng Sức”cũa Thiếu sinh  là “Sắp Sẳn”,cũa ngành Kha “Khai phá” ,của Tráng là “Giúp Ích” nhưng câu chuyện này không phải là châm ngôn “Sắp sẳn” mà là “Sập SànRead the rest of this entry

Advertisements