Daily Archives: 15/10/2012

Tin tức Rover Moot 2012

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

http://giupich.org/images/stories/2012/rovermoot2012/tb-roverooot-12-10-2012.pdf

Ngày 10 tháng 10 năm 2012
Kính gởi:

Quý Trưởng BĐH Hướng Đạo Việt Nam
Quý Trưởng Đạo Trưởng,
Quý Trưởng Liên Đoàn Trưởng
Quý Tráng Trưởng Tráng Đoàn biệt lập

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRẠI HỌP BẠN NGÀNH TRÁNG – ROVER MOOT 2012

Kính thưa Quý Trưởng,
Được sự chấp thuận của Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam, thông qua Trại Tráng Trưởng vào tháng 9/2012 và nội dung phiên họp Ngành Tráng và các Tiểu Trại trưởng ngày 08 tháng 10 năm 2012,
Ngành Tráng tiến hành tổ chức TRẠI HỌP BẠN NGÀNH TRÁNG – ROVER MOOT 2012 Read the rest of this entry

Bốn câu chuyện “ngược đời” của giáo dục Mỹ

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 


By: Ngô Tự Lập


1. Trẻ em Mỹ “không cần” trường

”Không cần” theo nghĩa đen, không phải một cách nói ví von hoa mỹ về một thực tế khác cũng ngược đời nếu so với giáo dục Việt Nam: Nhà trường chỉ là một thành phần, cho dù là một thành phần quan trọng, trong một phức hợp xã hội có nhiệm vụ giáo dục những công dân Mỹ tương lai.

Nhà trường không và cũng không thể thay thế được gia đình, cộng đồng sinh hoạt, các đoàn thể, các tổ chức tôn giáo, văn học nghệ thuật, viện bảo tàng, lễ hội, các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động thể thao… “Không cần” ở đây có nghĩa là trẻ em Mỹ có thể học ở nhà, theo chế độ homeschooling (học tại gia). Read the rest of this entry