Trưởng Vũ Thanh Thông: Một Đời Hướng Đạo – Thỏ Hăng Say thâu thập.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

(Tin HÐVN) Trưởng Vũ Thanh Thông, có tên rừng là Hoẵng Ða Ngôn, đã từ biệt Đại Gia Đình Hướng Ðạo Việt Nam vào lúc 7 giờ sáng thứ Hai ngày 14 tháng 11 năm 2005 tại Little Saigon, Nam California.

Vũ Thanh Thông sinh năm 1916 tại Hải Phòng, Bắc Việt. Là người con trai còn lại duy nhất, sau khi anh trai mất vì bệnh lúc còn nhỏ. Thân phụ làm Thông Phán cho chính quyền bảo hộ Pháp.Vào thời kỳ khai phong của phong trào Hướng Ðạo Việt Nam do Tr. Trần Văn Khắc và Hoàng Ðạo Thúy khởi xướng tại Hà Nội, năm 1931 khi đó vừa tròn 15 tuổi, đã hăng hái gia nhập vào Thiếu Ðoàn Hướng Ðạo Công Giáo đầu tiên tại Việt Nam là Thiếu Ðoàn Trần Lục do Tr. Trần Văn Thao làm Thiếu Trưởng.Năm 1936 về Hải Phòng giúp Linh Mục Phạm Quang Ðiện lập ra Thiếu Ðoàn Hướng Ðạo đầu tiên tại Hải Phòng, lấy tên là Thiếu Ðoàn Guise Khang.Năm 1943, lên Hà Nội và gia nhập vào quân đội Pháp.

Lập gia đình với chị Ðặng Thị Lan vào năm 1944. Hôn lễ được cử hành tại một trại Hướng Ðạo và với đồng phục Hướng Ðạo và với quan khách là anh chị em Hướng Ðạo.

Năm 1945, thành lập Thiếu Ðoàn Nguyễn Trường Tộ tại Hà Nội.

Năm 1946, bỏ quân đội Pháp trốn vào bưng theo Việt Minh chống lại Pháp để giành độc lập cho Việt Nam.

Năm 1948, vì chán ghét Cộng Sản núp bóng dưới danh nghĩa của Việt Minh, nên bỏ về với gia đình.

Cùng với gia đình di cư vô Nam năm 1954, làm nghề kế toán cho công ty Pháp tại Sàigòn để mưu sinh. Trong thời gian này đã cùng với một số các Trưởng Hướng Ðạo khác tập họp lại các Anh Chị Em Hướng Ðạo từ Bắc vào và cùng nhau tái lập và phát triển phong trào Hướng Ðạo tại miền Nam Việt Nam.

Năm 1955-1956, làm phụ tá cho Tr. Mai Liệu khai phá rừng hoang tại tỉnh Lâm Ðồng để tạo dựng trại trường Huấn Luyện Trưởng đầu tiên của Hội Hướng Ðạo Việt Nam, Trại Trường Hồi Nguyên. Các khóa huấn luyện Trưởng Hướng Ðạo Dự Bị và Bạch Mã đầu tiên của ngành Tráng, Thiếu và Ấu đã được diễn ra vào mùa hè năm 1956 tại trại Trường Hồi Nguyên, và cũng tại nơi này, Tr. Thông đã Lên Ðường và Nhập Rừng với tên là Hoẵng Ða Ngôn, nhờ vào biệt tài Hoạt Náo và Quản Trò.

Năm 1958, tham gia khóa Bằng Rừng đầu tiên của phong trào và là một trong những người đầu tiên được trao Bằng Rừng Ngành Thiếu tại Việt Nam từ Trưởng Cung Giũ Nguyên tại Trại Trường Tùng Nguyên, Ðà Lạt.

Sau khi nhận được Bằng Rừng, đã hăng hái tham gia huấn luyện và đào tạo nên rất nhiều các Trưởng cho phong trào Hướng Ðạo Việt Nam và liên tục làm Khóa Trưởng cho nhiều khóa huấn luyện Bằng Rừng ngành Thiếu của Hội Hướng Ðạo Việt Nam trước 1975. Cũng trong thời gian này một trong những đóng góp rất giá trị cho sự phát triển phong trào Hướng Ðạo của Tr. Thông là việc thành lập một trong những Ðạo (District) đầu tiên tại vùng Sàigòn và Gia Ðịnh là Ðạo Biển Ðông.

Năm 1967, được bổ nhiệm là Deputy Camp Chief (DCC), là một Ủy Viên Huấn Luyện cấp Quốc Gia. Sau đó được bổ nhiệm làm Miền Trưởng đầu tiên của Hội, đặc trách Huấn Luyện Trưởng cho miền III, cùng với Tr. Nguyễn Tấn Ðịnh đặc trách miền I, Tr. Phan Mạnh Lương đặc trách miền II và Tr. Nguyễn Xuân Long đặc trách miền IV.

Sau biến cố năm 1975, bị gán tội phản động và đi tù cải tạo suốt 6 năm chỉ vì là một Trưởng Huấn Luyện của phong trào Hướng Ðạo. Năm 1981, sau khi được thả về, bất chấp có thể bị bắt bớ và tù đày nếu tiếp tục sinh hoạt Hướng Ðạo, Trưởng vẫn tiếp tục tổ chức rất nhiều khóa huấn luyện Trưởng “chui” rất kín đáo dưới nhiều hình thức khác nhau và góp công rất lớn trong việc đào tạo thêm nhiều Trưởng cho phong trào và nhất là giúp sự sinh tồn của phong trào Hướng Ðạo tại miền Nam Việt Nam.

Tháng 9 năm 1990, cùng gia đình được người con gái thứ nhì bảo lãnh qua đoàn tụ tại Mỹ và sinh sống tại quận Cam, Tiểu bang California. Ngay sau khi đặt chân đến Mỹ, Trưởng tiếp tục phục vụ cho phong trào Hướng Ðạo Việt Nam tại hải ngoại và vào năm 02/1999 được tuyên dương và trao tặng huân chương cao quý nhất của phong trào Hướng Ðạo Việt Nam là Bắc Ðẩu Huân Chương.

Suốt cuộc đời của Tr. Vũ Thanh Thông đã hy sinh cho Hướng Ðạo, sống cho Hướng Ðạo, chỉ vì Hướng Ðạo, chỉ biết Hướng Ðạo, chỉ vui với Hướng Ðạo, và tất cả vì sinh hoạt Hướng Ðạo. Trưởng đã ra đi để lại sự thương tiếc cho chị Ðặng Thị Lan, là người vợ suốt đời chỉ biết hy sinh và lo lắng cho gia đình với 14 người con, 32 cháu Nội Ngoại và 8 Chắt để Trưởng có thể theo đuổi sự nghiệp đào tạo nhân tố cho Phong trào HÐ.

Trưởng Hoẵng Ða Ngôn Vũ Thanh Thông ra đi là một mất mát vô cùng to lớn cho phong trào Hướng Ðạo Việt Nam và cho Tổ Quốc Việt Nam, nhưng Trưởng vẫn sống mãi trong lòng tất cả Anh Chị Em Hướng Ðạo Việt Nam và tất cả mọi người trong gia đình cùng những người thân thương. Trưởng đã đi vào lịch sử của phong trào Hướng Ðạo Việt Nam.

Advertisements

Đã đóng bình luận.