ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hân hạnh cùng trân trọng giới thiệu Link Truyện Audio:

ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh .

Advertisements

Đã đóng bình luận.