Monthly Archives: Tháng Chín 2012

VUI BUỒN CHUYỆN TÊN RỪNG

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
VUI BUỒN CHUYỆN TÊN RỪNG
 
Sáo Dễ Thương
 
AI QUY ĐỊNH NỮ HƯỚNG ĐẠO SINH KHÔNG ĐƯỢC ĐẶT TÊN RỪNG???
Tên rừng là trò chơi có tính giáo dục cao nhất và lâu dài nhất của HĐ nhưng nếu chúng ta không lưu tâm gìn giữ hay hành xử đúng đắn thì cũng dễ mai một lắm. Xin kể chuyện của đôi uyên ương Đoàn Văn Lụy và Đinh Lệ Phúc. Read the rest of this entry
Advertisements

CÂU CHUYỆN NGÀNH TRÁNG – Cung Giũ Nguyên

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

CÂU CHUYỆN NGÀNH TRÁNG – Cung Giũ Nguyên

Tập tài liệu nầy được soạn lại, dựa trên các buổi hội học ấy, với mục đích để cho các anh em có một bản văn lưu niệm, nhớ lại những buổi sống bên nhau, hoặc tiện bề  xem lại, và nếu có cơ hội,  áp dụng những gì đã học hỏi.

Read the rest of this entry

Phương pháp Hướng đạo

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Nền Giáo Dục Outdoor của Phong Trào Hướng Đạo


Phương pháp Hướng đạo là phương pháp chính yếu mà các tổ chức Hướng đạo, nam và nữ, dùng để điều khiển các đơn vị của họ. Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới diễn tả Hướng đạo như “…một phong trào giáo dục phi chính trị cho thanh thiếu niên, mở rộng cho tất cả và không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc, tín ngưỡng miễn sao phù hợp với mục đích, các nguyên tắc và phương pháp được ấp ủ bởi người sáng lập ra phong trào…. Đấy chính là mục tiêu của Hướng đạo “để góp phần phát triển thanh thiếu niên có được thân thể cường tráng, đạt được tiềm năng về trí tuệ, về xã hội và về tâm linh cho chính bản thân cũng như trở thành các công dân có trách nhiệm, trở thành các thành viên của cộng đồng địa phương, của quốc gia và của quốc tế”. Read the rest of this entry

Những Nguyên lý căn bản của Phong trào Hướng đạo .

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Những Nguyên lý căn bản của Phong trào Hướng đạo


Tư tưởng căn bản của Phong trào Hướng đạo
Công hay diễu
Giới thiệu Hai chữ “căn bản” sử dụng trong Hướng đạo để nói đến những yếu tố cơ bản làm nền tảng của sự thống nhất của Phong trào, đó là mục đích, nguyên lý, và phương pháp. Vì vậy, dù Hướng đạo dùng nhiều hình thức khác nhau để phù hợp với nhu cầu của từng xã hội, những nguyên lý căn bản là mẫu số chung kết nối Phong trào trên toàn thế giới. Những nguyên lý căn bản này được ghi trong Chương 1 của Hiến chương của Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới (The World Organization of the Scout Movement, WOSM) và định rõ đặc điểm tất cả các tổ chức thành viên của WOSM. Read the rest of this entry

PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI VÀ HUẤN LUYỆN ĐỘI TRƯỞNG.

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI VÀ HUẤN LUYỆN ĐỘI TRƯỞNG.

Nguồn:

http://www.tntt-aus.org/Tai_Lieu/CT_Thang_Tien/Huan_Luyen_HT_Cap1/pphd_tddt.htm

I. PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘIJoubert 1

Ðảo Xanh

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 


Ðảo Xanh

Tác-giả : Dominique Bénard,

Jacqueline Collier Jesperson

Người dịch : Trần Cao Bằng

 

Lời Tòa-Soạn : Đảo Xanh là tài-liệu của Văn-Phòng Hướng-Đạo Thế-Giới dùng để gợi ý cho các nước đang muốn tái-tạo Phong-Trào Hướng-Đạo. Đảo Xanh gồm nhiều chương mà tập thứ nhất đề-cập tới hội-đoàn

Dẫn Nhập của tác-giả

 « Nhưng các anh, các người con của không gian bao la, các anh lo lắng cho họ trong lúc yên nghỉ , các anh sẽ không bị cầm giữ cũng như bị uốn nắn thuần phục, căn nhà các bạn sẽ không phải cái neo, nhưng là cột buồm. » Read the rest of this entry

Mười tố chất của một nhà lãnh đạo thành công

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

by  Phạm Bá Thăng

Hãy cố gắng đạt được mười tiêu chuẩn lãnh đạo sau đây để thúc đẩy sự thành công vượt bậc của doanh nghiệp. Đó cũng là mười mảnh ghép tạo nên hình ảnh một nhà lãnh đạo tài ba. Read the rest of this entry